Karta motorowerowa Gliwice

Ośrodek Szkolenia Kierowców ELMOT nauka jazdy Gliwice zaprasza wszystkich uczniów powiatu gliwickiego na szkolenie z zakresu karty motorowerowej odbywające  się w sali wykładowej OSK ELMOT (Gliwice ul. Jasnogórska 11 ) i na placu manewrowym ośrodka (Gliwice ul. Toszecka 6) Co miesiąc Masz szansę na profesjonalne szkolenie przeprowadzane przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę instruktorów ELMOT prawo jazdy Gliwice

Karta motorowerowa to dokument uprawniający do kierowania motorowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat. W Polsce kartę motorowerową mogą uzyskać osoby, które ukończyły 13 lat. Szkolenie i egzaminy na kartę motorowerową przeprowadzają szkoły gimnazjalne lub ponadgimnazjalne, kartę wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły. Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem lub motorowerem. Karta motorowerowa uprawnia również do kierowania rowerem, a po ukończeniu 15 lat także do kierowania pojazdem zaprzęgowym (np. furmanką).
 
 

Warunki przystąpienia do kursu karta motorowerowa w OSK Elmot Gliwice

  • Ukończony 13 rok życia
  • Pisemna zgoda rodziców na przystąpienie do kursu
  • Fotografia kursanta o wymiarach 4,5 x 3,5 cm
  • Opłata za kurs

Zasady ogólne obowiązujące na kursie

  • Kurs jest dwudniowy – składa się z części teoretycznej (wykłady i instruktaż w piątek ) i praktycznej (technika jazdy w sobotę)
  • Kurs kończy się egzaminem – teoria (test na kartę motorowerową) i praktyka (jazdy na placu manewrowym OSK Elmot Gliwice ul. Toszecka 6)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *