PKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe S…

PKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Nowy, 2-letni produkt inwestycyjny oparty o złoto pozwala zarabiać na wzroście cen kruszcu, przy pełnej ochronie kapitału w dniu wykupu.

pko-bank-polski-poziom-rgb-50mm

Wybierając Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane oparte o złoto klienci mają możliwość inwestowania na rynku surowcowym bez potrzeby fizycznego zakupu złota i ponoszenia ryzyka kursowego, przy jednoczesnej pełnej gwarancji kapitału. Produkt zapewnia pełen udział we wzroście cen złota po dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji pod warunkiem, że cena złota w  tym okresie nigdy nie będzie równa lub większa od ustalonej bariery, która mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 150 a 180%.

Jeżeli cena złota w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 150-180% początkowej wartości, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon – 10% w skali 2 lat. Jeżeli cena złota nigdy w trakcie trwania inwestycji nie dotknie lub nie przekroczy bariery, ale na koniec inwestycji spadnie, klient otrzyma zwrot kapitału.

Ostateczna wartość barier zostanie ustalona w dacie emisji, tj. 22 listopada 2011 r.

Wartość początkowa ceny złota zostanie ustalona 22 listopada 2011 r., a wartość końcowa 19 listopada 2013 r. Obserwacja bariery będzie odbywać się codziennie. Wartość zysku uzależniona jest od ceny złota wyrażonej w dolarach amerykańskich za uncję fixingiem The London Gold Market Fixing Limited. Fixing popołudniowy, z godziny 15:00 czasu londyńskiego (Bloomberg – GOLDLNPM Index, dostępny jest na stronie internetowej http:www.goldfixing.com/todayspric….

Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Okres subskrypcji trwa od 24 października do 18 listopada 2011 r. Data wykupu została określona na 22 listopada 2013 r.

Jest to trzeci w tym roku produkt inwestycyjny oferowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W kwietniu Bank oferował Finanse Zjednoczone – BPW oparte o indeks S&P 500, a w sierpniu papiery oparte o cenę miedzi.

– Forma produktu strukturyzowanego daje możliwość zarabiania na wzrostach wartości złota bez konieczności fizycznego zakupu kruszcu. Produkt poprzez proste i wygodne reguły inwestowania stanowi gotowe rozwiązanie, nie wymagające szczegółowej analizy ani specjalistycznej wiedzy z zakresu rynku metali szlachetnych. Wpisuje się on w strategię produktów strukturyzowanych w PKO Banku Polskim regularnie dających klientom okazję do wykorzystania sprzyjających warunków na rynku i osiągania wysokich potencjalnych zysków – mówi Piotr Mielus, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Produktów Bankowości Inwestycyjnej.

Umowę o prowadzenie rachunku BPW można zawrzeć w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Po złożeniu zapisu istnieje możliwość zbycia BPW Strukturyzowanych na rynku wtórnym nieregulowanym, który zapewnia emitent. Zlecenia zbycia BPW Strukturyzowanych można składać w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Przyjmowania Zleceń. Informacyjna Cena Odkupu będzie zamieszczana na stronie internetowej www.pkobp.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO BP www.dm.pkobp.pl. Na wymienionych stronach można także znaleźć szczegółowe informacje dotyczące Emisji zawarte w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, a także informacje dotyczące ryzyka inwestowania.

Źródło: PKO Bank Polski

Szukam pracy Lublin