Administracyjny podział terytorialny w polsce

Najważniejszą jednostką samorządu terytorialnego są gminy w Polsce. Jest to najmniejsza jednostka samorządowa. Władzę w gminach piastują w wybranych tajnych wyborach włodarze. Gmina sprawuje w analogiczny sposób pieczę nad ustanowionymi przez siebie jednostkami pomocniczymi czyli osiedla, dzielnice, i sołectwa. obowiązku działania gmin w Polsce należą wiekszość zadania społeczne o zasięgu lokalnym, nie zastrzeżone prawem dla innych urzędów.Na terenie kraju są w tym momencie 1586 gminy wiejskie 586 gminy wiejsko-miejskie i 306 gminy miejskie. W pełni spis gmin obejmuje 1586 gmin}, wykaz gmin może zmienić się. Zmiany podziału terytorialnego dokonuje szef rządu po konsultacjach lokalnych. Także nie jest to ostateczna liczba gmin w Polsce. Niemniej jednak powiaty to jednostko samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. W Polsce są dwa rodzaje powiatów: powiaty ziemskie skupiają od kilku do kilkunastu pobliskich połowie XIV wieku, zastępując nimi likwidowane wtedy podziały polski. W większości wypadków jest tak, że organizatorami możliwości inwestycyjnych są samorządy gminne. Praktycznie nie zdarzają się sytuacje, że np. starosta lub marszałek dysponuje dzialkami przeznaczonymi dla inwestorów. To samorządy gminne mają super tereny komercyjne.