Obligacje korporacyjne czy skarbowe ?

pib2Obligacje korporacyjne czy skarbowe – w co warto zainwestować?

Wśród najpewniejszych narzędzi ekonomicznych wykorzystywanych obecnie na rynku finansowym występują takie, które określamy mianem obligacji – czyli papierów wartościowych, dłużnych. Są one sposobem na alternatywne źródło finansowania różnego rodzaju projektów ekonomicznych, jak i  po prostu, metodą  na powiększenie swoich potencjalnych korzyści finansowych poprzez zakup tychże obligacji.Z jednej strony mamy do czynienia z podmiotami emitującymi obligacje (czyli „zaciągającymi” swego rodzaju „pożyczkę”), a z drugiej strony z obligatariuszami czyli podmiotami kupującymi te obligacje (czyli „udzielającymi” swego rodzaju „pożyczki”) na określony czas, z założeniem uzyskania dodatkowego zysku

obligacja1895

 przy ich planowanym wykupie przez eminenta. Jednym z, takich bodaj, najpewniejszych emitentów jest niewątpliwie Skarb Państwa wypuszczający tzw. obligacje skarbowe. Ze względu na fakt, że obligacje te podlegają niewielkiemu ryzyku praktycznemu, gdyż Skarb Państwa „musi” być wciąż rentowny dla jego dalszej egzystencji, są one popularne i progresywne. W ogóle w przypadku obligacji  mamy do czynienia  z sytuacją pewnego rodzaju ryzyka tej formy finansowania przedsięwzięć  kapitałowych. Jest ono zależne od szeroko rozumianej koniunktury rynku finansowego (ale w przypadku obligacji skarbowych taki scenariusz nie wchodzi w grę, ponieważ bazą zabezpieczającą są podatki obywateli danego kraju). Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw należy bez żadnych wątpliwości stwierdzić, że obligacje obligacjaprzedsiebiorstwai tak całościowo są rozwiązaniem stosunkowo bezpiecznym od strony ekonomicznej, a przy tym wyjątkowo korzystnym dla obydwu ze stron danej transakcji. Jest to, dla emitenta, model o wiele łatwiejszy do wdrożenia w życie od koncepcji standardowego  kredytu czy pożyczki bankowej  – zarówno od strony finansowej (niższe oprocentowanie) jak również typowo organizacyjnej (łatwiejsze do pozyskania).Patrząc w przyszłość można śmiało stwierdzić, że rynek obligacji będzie ulegał dalszemu, stałemu rozwojowi. Jeśli na dzień dzisiejszy jesteś zainteresowany emisją obligacji czy też ich zakupem od strony czysto praktycznej skontaktuj się koniecznie z firmą pib-obligacje, a wszystkie pytania, które rodzą sie w Twojej głowie znajdą źródło jasno sprecyzowanych informacji i odpowiedzi.

Dane adresowe firmylogo_obligacje1

Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o.
Adres:
ul. Zakopiańska 2a/16, 30-418 Kraków
E-mail: obligacje@pib-finanse.pl
Telefon: +48 532 088 734+48 532 088 737

1 thought on “Obligacje korporacyjne czy skarbowe ?

  1. Zobacz również indywidualne konto emerytalne
    IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to rozwiązanie pozwalające oszczędzać na emeryturę w ramach III filara. Jest ono uregulowane ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. IKE może być prowadzone przez różne instytucje finansowe jako: rachunek bankowy, fundusz inwestycyjny, ubezpieczenie lub rachunek inwestycyjny. My zdecydowanie polecamy IKE w formie rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim BOŚ, ze względu na liczne zalety takiego rozwiązania, w tym – co bardzo ważne – możliwość uzyskania oszczędności podatkowych nawet w przypadku konieczności wypłaty środków przed emeryturą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.